parallax background
AKTUALITY

Zastrešujeme široké spektrum rastlinnej a živočíšnej výroby a vďaka tomu je u nás stále niečo nové.

AKTUALITY

Zastrešujeme široké spektrum rastlinnej a živočíšnej výroby a vďaka tomu je u nás stále niečo nové.

21. septembra 2023

Rozšírili sme paletu množenia osív o kukuricu

V minulom roku sme začali systematicky vápniť vybrané parcely na našich farmách. Vápnenie považujeme za dôležitú súčasť nielen pestovateľských technológií, ale hlavne ako významný faktor zlepšovania vlastností pôdy.
24. februára 2023

Zavedenie digitalizácie pri monitoringu a signalizácii škodcov v kukurici

V minulom roku sme začali systematicky vápniť vybrané parcely na našich farmách. Vápnenie považujeme za dôležitú súčasť nielen pestovateľských technológií, ale hlavne ako významný faktor zlepšovania vlastností pôdy.
21. septembra 2022

Pravidelné vápnenie pôdy ako súčasť dlhodobej starostlivosti o pôdu

V minulom roku sme začali systematicky vápniť vybrané parcely na našich farmách. Vápnenie považujeme za dôležitú súčasť nielen pestovateľských technológií, ale hlavne ako významný faktor zlepšovania vlastností pôdy.
22. augusta 2022

Jazdíme zelenšie s našimi traktormi John Deere

Z lásky k pôde a životnému prostrediu sme sa rozhodli, už viac ako pred rokom, pomôcť pri hľadaní a testovaní zelenšieho paliva pre poľnohospodárske stroje.
24. júna 2022

Zber hrášku na zeleno

Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má vo svojom pestovateľskom portfóliu široké spektrum plodín. V minulom roku sme sa začali venovať pestovaniu hrášku na zeleno pre mraziarne.
24. júna 2022

So Študentmi SPU Nitra

Spoločnosť EXATA GROUP je aktívna aj v segmente množenia pšenice ozimnej. Aktuálne máme v portfóliu 12 odrôd v rámci dvoch lokalít – Dolná Saliby a Tomášovce.
17. marca 2022

Vápnenie pôdy považujeme za dôležitú súčasť starostlivosti o pôdu

Vytváranie ideálneho prostredia pre rast a produkčný prínos pestovaných rastlín by malo byť súčasťou stratégie každého farmára. Úprava pH pôdy je jedným z kľúčových opatrení pre efektívne pestovanie plodín.
11. novembra 2021

Precízne poľnohospodárstvo

EXATA GROUP, a.s. začala v sezóne 2021/2022 za účelom zvýšenia efektivity využívania existujúcich strojov zavádzať do svojich pestovateľských postupov technológie precízneho poľnohospodárstva.