parallax background
AKTUALITY

Zastrešujeme široké spektrum rastlinnej a živočíšnej výroby a vďaka tomu je u nás stále niečo nové.

AKTUALITY

Zastrešujeme široké spektrum rastlinnej a živočíšnej výroby a vďaka tomu je u nás stále niečo nové.

17. marca 2022

Vápnenie pôdy považujeme za dôležitú súčasť starostlivosti o pôdu

EXATA GROUP, a.s. začala v sezóne 2021/2022 za účelom zvýšenia efektivity využívania existujúcich strojov zavádzať do svojich pestovateľských postupov technológie precízneho poľnohospodárstva.
11. novembra 2021

Precízne poľnohospodárstvo

EXATA GROUP, a.s. začala v sezóne 2021/2022 za účelom zvýšenia efektivity využívania existujúcich strojov zavádzať do svojich pestovateľských postupov technológie precízneho poľnohospodárstva.