parallax background
AKTUALITY

Zastrešujeme široké spektrum rastlinnej a živočíšnej výroby a vďaka tomu je u nás stále niečo nové.

AKTUALITY

Zastrešujeme široké spektrum rastlinnej a živočíšnej výroby a vďaka tomu je u nás stále niečo nové.

15. apríla 2024

Rozšírenie portfólia plodín pod závlahami

S rozširovaní zavlažovaných plôch v spoločnosti EXATA Group ide ruka v ruke aj hľadanie nových plodín s pridanou hodnotou, ktoré vedia závlahovú vodu oceniť a priniesť požadovaný finančný efekt.
4. apríla 2024

Nadišiel čas sejby cukrovej repy

Krásna úrodná pôda v údolí Tribeča a Považského Inovca praje pestovanie cukrovej repy. Koniec marca býva u nás na topoľčiansku každoročne v znamení sejby tejto plodiny.
4. marca 2024

Zavádzanie nových pôdoochranných technológií

Prevažná časť ornej pôdy je už niekoľko rokov na farmách spoločnosti EXATA GROUP spracovávaná v rámci minimalizačných technológií. V minulom roku sme sa začali posúvať smerom k pôdoochranným technológiám obrábania pôdy.
21. septembra 2023

Rozšírili sme paletu množenia osív o kukuricu

EXATA GROUP sa zameriava hlavne na množenie osív pšenice ozimnej. Avšak po niekoľkých rokoch prestávky sme sa opäť vrátili aj k množeniu kukurice.
24. februára 2023

Zavedenie digitalizácie pri monitoringu a signalizácii škodcov v kukurici

Súčasťou pestovanie plodín v EXATA GROUP je snaha o začleňovanie prvkov Integrovanej ochrany rastlín v rámci pestovateľských technológií. Preto sme začali v roku 2022 spoluprácu s tímom Smapp Lab, ktorý ponúka prepojenie meteorologických dát a automatizovaného monitoringu vijačky kukuričnej.
21. septembra 2022

Pravidelné vápnenie pôdy ako súčasť dlhodobej starostlivosti o pôdu

V minulom roku sme začali systematicky vápniť vybrané parcely na našich farmách. Vápnenie považujeme za dôležitú súčasť nielen pestovateľských technológií, ale hlavne ako významný faktor zlepšovania vlastností pôdy.
22. augusta 2022

Jazdíme zelenšie s našimi traktormi John Deere

Z lásky k pôde a životnému prostrediu sme sa rozhodli, už viac ako pred rokom, pomôcť pri hľadaní a testovaní zelenšieho paliva pre poľnohospodárske stroje.
24. júna 2022

Zber hrášku na zeleno

Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má vo svojom pestovateľskom portfóliu široké spektrum plodín. V minulom roku sme sa začali venovať pestovaniu hrášku na zeleno pre mraziarne.
24. júna 2022

So Študentmi SPU Nitra

Spoločnosť EXATA GROUP je aktívna aj v segmente množenia pšenice ozimnej. Aktuálne máme v portfóliu 12 odrôd v rámci dvoch lokalít – Dolná Saliby a Tomášovce.