parallax background
AKTUALITY

Zastrešujeme široké spektrum rastlinnej a živočíšnej výroby a vďaka tomu je u nás stále niečo nové.

AKTUALITY

Zastrešujeme široké spektrum rastlinnej a živočíšnej výroby a vďaka tomu je u nás stále niečo nové.

24. júna 2022

So Študentmi SPU Nitra

Spoločnosť EXATA GROUP je aktívna aj v segmente množenia pšenice ozimnej. Aktuálne máme v portfóliu 12 odrôd v rámci dvoch lokalít – Dolná Saliby a Tomášovce.
17. marca 2022

Vápnenie pôdy považujeme za dôležitú súčasť starostlivosti o pôdu

Vytváranie ideálneho prostredia pre rast a produkčný prínos pestovaných rastlín by malo byť súčasťou stratégie každého farmára. Úprava pH pôdy je jedným z kľúčových opatrení pre efektívne pestovanie plodín.
11. novembra 2021

Precízne poľnohospodárstvo

EXATA GROUP, a.s. začala v sezóne 2021/2022 za účelom zvýšenia efektivity využívania existujúcich strojov zavádzať do svojich pestovateľských postupov technológie precízneho poľnohospodárstva.