parallax background
ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

Živočíšna výroba s vysokým stupňom špecializácie s dôrazom na welfare.

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

Živočíšna výroba s vysokým stupňom špecializácie s dôrazom na welfare

 


parallax background

Hlavné kategórie chovu

Hovädzí dobytok

chov zameraný na dojnice, jalovice a býkov

Ošípané

moderná farma s plne automatizovanou prevádzkou

Mangalice

špeciálny chov vzácneho plemena ošípaných

parallax background