parallax background
RASTLINNÁ VÝROBA

Rastlinná výroba s jasným plánom zohľadňuje aktuálne trendy.

RASTLINNÁ VÝROBA

Rastlinná výroba s jasným plánom zohľadňuje aktuálne trendy.

VÝROBNÁ STRATÉGIA

v oblasti rastlinnej výroby

je v rámci podnikov skupiny EXATA zameraná na pestovanie poľných plodín s vysokou kvalitou produkcie komodít a rastlinných produktov, s cieľom udržať ekonomické a ekologické aspekty technológií pestovania a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju jednotlivých regiónov.

parallax background

Široké spektrum rastlinnej výroby

Hlavné plodiny

Medzi hlavné pestované plodiny patrí kukurica na zrno, pšenica, jačmeň, repka, slnečnica, sója a objemové krmivá.

Špeciálne plodiny

Taktiež sa venujeme špeciálnym plodinám ako mak, cukrová repa, lahôdková kukurica, facélia.

BIO produkcia

V posledných rokoch sme rozšírili naše pôsobenie o BIO produkciu (ovos, hrach), ktorá je na vzostupe.

Ovocie a vinohrady

Postupne rastú aj naše aktivity v odvetví ovocinárstva a vinohradníctva.
TECHNOLÓGIE

v správnych rukách.

Úspech v pestovaní spočíva predovšetkým vo výbere správnej technológie spracovania a starostlivosti o pôdu, zvolenej na základe individuálnej potreby parcely. Závisí tiež od správneho výberu vysokokvalitných osív a optimalizovaného hnojenia organickými a priemyselnými hnojivami.

PESTUJEME

poľné polodiny s rozumom.

Pestovanie plodín sa realizuje na celkovej výmere 27 000 ha ornej pôdy, z čoho 360 ha je v štatúte BIO kvality.

Osevnú štruktúru dnes tvoria predovšetkým obilniny, kukurica, olejniny ako ozimná repka, slnečnica čierna a pásikavá. Cukrová repa a sója fazuľová sú taktiež súčasťou osevnej štruktúry. V rámci skupiny je aj tradičná výroba osiva obilnín a osív špeciálnych plodín pre účely miešaniek na greening na výmere vyše 650 hektárov.

VYUŽITIE

závlahového systému a ohľad na ekosystém.

Stratégia v pestovaní spočíva aj vo využívaní už existujúceho a dobudovania nového závlahového systému. Cieľom skvalitnenia a zvýšenia efektívnosti výroby a zníženia environmentálnej záťaže na životné prostredie je aj plán zavedenia precízneho poľnohospodárstva - v prvej etape v troch regiónoch v rámci skupiny EXATA.