Zavedenie digitalizácie pri monitoringu a signalizácii škodcov v kukurici