„Nové spoločnosti v skupine EXATA“

Minulosť sa v živote skupiny EXATA niesla v znamení rastu. Kontinuálna tvrdá práca a presadzovanie podnikovej filozofie okrem bohatej úrody umožnili aj začlenenie nových poľnohospodárskych spoločností do skupiny. V máji 2016 sa do EXATA GROUP začlenila firma AGROK Východ, s. r. o. Nové poľnohospodárske plochy sa nachádzajú na východnom Slovensku a koncentrujú sa v  dvoch strediskách – Bracovce (okres Trebišov) […]

Spoločnosť EXATA má nové logo

  Od januára 2016 sa spoločnosť EXATA prezentuje pod novým logom. Naše nové logo vychádza zo starého rodového ornamentu, označujúceho “ochranu”.    Je to ochranný symbol plodnosti zeme a symbolizuje: zasiate polia, dobrú úrodu, prosperitu, plodnosť a dobrý vývoj poľnohospodárskych zvierat. Logo má hlboký význam a komunikuje poslanie spoločnosti, zároveň je moderné a štýlové. Slogan “S LÁSKOU […]