Vápnenie pôdy považujeme za dôležitú súčasť starostlivosti o pôdu