info@exatagroup.sk

Naše firmy

V súčasnosti združujeme poľnohospodárske podniky po celom Slovensku, spoločnosť zaoberajúcu sa pestovaním rýchlorastúcich drevín a stavebnú spoločnosť:

extata_terkep_120819_1

Región ZÁPAD

 • Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
 • Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove
 • Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
 • Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál
 • Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch
 • Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s. r. o.
 • Poľnohospodárska spoločnosť Gabčíkovo, s.r.o.
 • Poľnohospodárske družstvo v Hornej Potôni
 • AGRO - BIO HUBICE, a.s.
 • VARIA spol. s r.o.

Región STRED

 • AGROTOM s.r.o.
 • AGRO - MAT, s.r.o.

Región VÝCHOD

 • MKM-STRED, spol. s r.o.
 • Agro Polianka, s. r. o.
 • AGROK východ, s.r.o.

Región Topoľčany

 • POĽNOCHOV, s.r.o.
 • APEX Tovarníky s.r.o.
 • Roľnícke družstvo Rumanová

PD Tvrdošovce

 • Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

 

Špecializované spoločnosti

 • Biomass Energy Corporation, a. s. (BEC) - pestovanie rýchlorastúcich drevín
 • Stavexat DŠ, s. r. o. - stavebná spoločnosť
foto24
foto23
foto21
foto10
foto7
foto19
foto2
foto12
foto10
foto18