info@exatagroup.sk

Kontakt

EXATA GROUP, a.s.
IČO: 36 744 344
www.exatagroup.sk

Sídlo spoločnosti
Orechová Potôň  2066
Orechová Potôň 930 02

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10696/T

Poštová a kontaktná adresa
Okočská cesta 640/1  (areál PD Dolný Štál)
Dolný Štál 930 10

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o spoluprácu - prenájom alebo predaj pozemkov alebo spoluprácu v oblasti poskytnutia poľnohospodárskych činností (sejba, žatva, iné), vyplňte prosím tento kontaktný formulár.