info@exatagroup.sk

Zveľadíme Vašu pôdu a zabezpečíme Vám dlhodobú prosperitu.

Ponúkame služby na vysokej odbornej a kvalitatívnej úrovni. Vďaka nášmu profesionálnemu tímu odborníkov so zahraničnými skúsenosťami a moderným technológiám, tak môže Vaša pôda dosahovať dlhodobo udržateľný výnos.

Sme domáca spoločnosť poskytujúca služby v oblasti poľnohospodárstva.

Ctíme si našu domácu pôdu a veríme, že by mala zostať v našich "rukách". Naša krajina si tak môže v oblasti poľnohospodárstva zabezpečiť svoju nezávislosť a sebestačnosť.

Obhospodarujeme 27 300 ha pôdy. Venujeme sa rastlinnej aj živočíšnej výrobe.

Na trhu pôsobíme od roku 2008 a dnes sme stabilnou spoločnosťou, naše skúsenosti a výsledky sú zárukou kvalitnej a férovej spolupráce. Poskytovanie rastlinnej aj živočíšnej výroby „pod jednou strechou“, nám umožňuje dosahovať vyváženú starostlivosť a efektívne využitie pôdy.