„Nové spoločnosti v skupine EXATA“

Minulosť sa v živote skupiny EXATA niesla v znamení rastu. Kontinuálna tvrdá práca a presadzovanie podnikovej filozofie okrem bohatej úrody umožnili aj začlenenie nových poľnohospodárskych spoločností do skupiny.

V máji 2016 sa do EXATA GROUP začlenila firma AGROK Východ, s. r. o. Nové poľnohospodárske plochy sa nachádzajú na východnom Slovensku a koncentrujú sa v  dvoch strediskách – Bracovce (okres Trebišov) a Svinica (okres Košice-okolie).

K prevzatiu spoločnosti AGROTOM, s.r.o. so sídlom v Tomášovciach (okres Lučenec) došlo v júli 2016. Akvizíciou sa posilnila pozícia skupiny EXATA na strednom Slovensku v segmente rastlinnej a živočíšnej výroby, keďže firma sa zaoberá aj chovom hovädzieho dobytku (chov dojníc s trhovou produkciou mlieka a chov výkrmových býkov).

Prevzatie Roľníckeho družstva Rumanová (okres Nitra) bolo dokončené v auguste 2016. Jeho hlavnou činnosťou je rastlinná výroba. V rámci nej sa zameriava predovšetkým na pestovanie obilnín, olejnín a kukurice. Okrem týchto komodít sa družstvo zaoberá pestovaním viniča hroznorodého.

V decembri 2016 prebehla akvizícia spoločnosti AGRO – BIO HUBICE, a.s. (okres Dunajská Streda). Firma hospodári na poľnohospodárskej pôde v severnej časti Žitného ostrova. Jej hlavnou činnosťou je rastlinná výroba a v rámci nej pestovanie obilnín, kukurice a olejnín.

V roku 2017 sme okrem iných spoločností nadobudli aj Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce (okres Nové Zámky). PD Tvrdošovce sa venuje rastlinnej a živočíšnej výrobe. Známe je svojou špeciálnou rastlinnou výrobou zameranou na pestovanie rakytníka rešetliakového, z ktorého vyrába vysokokvalitné domáce produkty pod názvom Tvrdošovské Zlato. Tieto produkty sú ocenené Značkou kvality SK GOLD.

Vďaka začleneniu týchto spoločností narástla celková obhospodarovaná výmera skupiny EXATA na 27 200 ha poľnohospodárskej pôdy a celkový počet hovädzieho dobytku na 6 5 00 ks, z toho 2300 ks dojníc. Veríme, že húževnatou prácou a neodbytnou snahou budeme napredovať aj ďalej v nasledujúcich rokoch.

Začlenenie nových spoločností prináša so sebou nové výzvy. Spôsob, akým sa staráme o zverenú pôdu – odborne, kvalitne a s láskou – sa nezmenil, čo symbolizuje aj naše heslo „S LÁSKOU K PÔDE“. Veríme, že s pomocou dlhoročných skúseností tímu odborníkov a kvalitnej technológie budeme naďalej zveľaďovať našu slovenskú pôdu a dosiahneme tak dlhodobú a udržateľnú prosperitu poľnohospodárskych činností.